Webbokning- och informationssystem med touchterminaler

Höj boendenyttan och fastighetens värde genom smidig bokning av festlokal, pingisrum, pub, gästlägenheter, hobbyrum, tvättstugor, pool, gästgarageplatser, vinkällare, solarium, poolbil mm.

Toucherminaler kan också användas som elektroniska trapphustavlor.

Lämna meddelanden och information till de boende via touchterminaler och via websidan.

Xenon bokningssystem har flera fördelar:

Touchminaler kopplas enkelt till internet och till ett eluttag. Systemet kräver ingen egen server eller egen websida.

Systemet är enkelt att använda även för de som inte är vana vid datorer.

Systemet levereras helt klart för användning - inga inställningar eller komplicerad driftsättning behöver göras på plats. Bokningswebsidan levereras klar för användning under valbar webadress. Ingen programvara behöver installeras på lokal dator eller egen server.

Systemet administreras från en lösenordsskyddad websida, där man lägger till eller tar bort användare och ändrar lösenord samt administrerar bokningar.

Rörelseaktiverade touchterminaler kan användas för att lämna information till boende och som trapphusregister. Olika terminaler kan visa riktade meddelanden.Se en systemöversikt här: