IP Box

Som tillbehör finns en IP Box som kommunicerar med och uppdateras från bokningsservern via SSL (krypterad kommunikation) och kan användas till att styra maskiner eller belysning.

IP Box behöver bara en el- och internetsanslutning och kan styra elslutbleck, belysning, kontaktorer, relästyrning i tvättmaskiner mm.

IP Box har även ingångar för elektroniska givare för överföring av mätdata till webb/databasservern: Se temperaturen och slå på och stäng av bastun via webbokningssidan.
Läs om tekniken här: