Passersystem

Fastigheter med Sveriges mest använda elektroniska passersystem/porttelefoner med RFID Tags kan använda Xenon bokningssystem för att överföra bokningar till passersystemet så att de boende kan öppna bokade lokaler med sina Tags.

En kommunikationsmodul finns som en option till Xenon bokningssystem och på det lokala passersystemets server installeras en Webservice som kommunicerar med Xenon bokningssystem och pushar ut Tag-ID/tider i passersystemet.Läs om tekniken här: