Systemöversikt

Kunden bokar via en internetansluten webläsare. Bokningen hamnar i en databas och syns samtidigt på touchterminaler som är uppkopplade mot den. Det går också att boka från touchterminalerna.

En köfunktion gör det möjligt att ställa sig i en bokningskö. När en avbokning görs, kan programvaran på webbservern sända ett e-mail till nästa person i kön (option). Köläget syns även på websidan och på touchterminalerna.

Administratörer kan ändra bokningar via en websida och styra vem som får boka lokaler som kräver förbetalning/terminsavgift. Det går även att skriva ut bokningar för att göra efterdebiteringar.

Touchterminaler aktiveras av en rörelsesensor och går därefter ner i energisparläge. Förutom att spara energi höjer detta uppmärksamheten när de används som Digitala Anslagstavlor och som Elektroniska Trapphustavlor.

Administratörer kan lämna information som visas i alla scheman. Dessutom finns det en infosida på websidan och separata sidor för olika touchterminaler.

Som tillbehör finns en styrbox som kommunicerar med och uppdateras från bokningsservern. Den kan användas till att kontrollera dörrar, maskiner eller belysning eller vidarebefordra mätdata till servern. Bara den som bokat kan öppna dörren till den bokade lokalen. Boxen kan även styras från webbokningssidan och exempelvis starta ett bastuaggregat.

Passersystem som kan göra/tillåta SQL-anrop, kan samverka med Xenon bokningssystem så att boende kan använda sina Tags för att öppna dörrar till bokade lokaler.


Läs om tekniken här: