Teknik och utvalda funktioner

Touchterminal i borstat, rostfritt stål med en låsfunktion.

Touchterminaler ansluts enkelt till internet och ett eluttag.

Touchterminalen aktiveras av en rörelsesensor och går därefter ner i energisparläge. Denna funktion höjer uppmärksamheten när terminalen används som Digital Anslagstalva eller Trapphusregister.

Webb, Admin och touchterminalsfunktionerna driftas på en molnbaserad server med backup av databasen varje natt. Funktionstillägg/uppdateringar görs smidigt och säkert. Ingen krånglig hantering av en egen server är nödvändig.

Varje touchterminal kan visa flera bokningsobjekt och flera terminaler kan kopplas till samma databas för att visa ytterligare bokningsobjekt. Flera objekt kan visas på samma skärmbild.

Webbokningssidans kund-ID är detsamma som på pekterminalen och kräver ingen kortläsare/dosa. Kunder kan tilldelas lösenord som de själva kan ändra efter vissa regler. Kunder/boende kan själva editera kunduppgifter och visningsnamn för trapphustavlor.

Boka upp till ett år fram i tiden (passar exempelvis Gästlägenheter). Snabb bläddring i scheman med hjälp av månads- och veckoknappar. Icke aktiva knappar försvinner.

Dynamiska scheman gör det möjligt att ha olika tidspass under olika veckodagar och olika lång framförhållning på olika bokningsobjekt.

Bokningsbjekten kan ha olika regler för bokning respektive avbokning.

Möjlighet att boka påföljande pass en viss tid (anges i regeldatabasen) in i påbörjat pass, om nästa pass är ledigt.

Olika objekt kan läggas ihop till en grupp med gemensamma regler inom gruppen.

Bokningsregler kan ändras allteftersom behoven förändras.

Passerade tider anges med grå färg och boknings-ID kan visas på websidan och på terminalen.

Köfunktion (tillval)
När en köande flyttas upp till bokad plats kan det gå ut en bekräftelse via ett e-mail eller ett SMS. Köfunktionen kan ha olika regler för olika ojekt. Boende utan dator kan se bokningsläget på touchterminaler.

Webbadministration
Programmet administreras från en lösenordsskyddad Administratörswebsida - flera personer kan administrera programmet och Master Admin kan tilldela olika personer olika Adminbehörigheter för olika bokningsobjekt.

Admin kan göra återkommande reservationer av tider.

Admin kan lämna skriftliga meddelanden i schemana.

Admin behöver inte följa de regler som gäller för vanliga användare. Admin kan fritt boka, väntlista eller boka av användare.

Admin kan enkelt lägga till och ta bort användare (ingen krånglig hantering av nyckelbrickor) samt ändra lösenord och editera texterna i "info & regler" -sidorna för varje bokningsobjekt.

Statistik/debiteringsunderlag
Admin kan göra olika sökningar i databasen och exempelvis ta fram bokningshistorik per objekt under en viss tid, bl a som debiteringsunderlag och beläggningsinformation.

Bokningsspärr
Admin kan spärra icke betalande användare från att boka ett objekt. Passar för objekt där man betalar en avgift i förskott (ex terminsavgift).

Modern, kraftfull teknik
Systemet använder en SQL-databas och är inte låst mot en proprietär teknik. Det kan integreras med andra system som kan göra SQL-anrop. Systemet kan kommunicera med marknadens mest använda passersystem för att kunna öppna bokade lokaler med Tags.

Ytterligare funktioner offereras på begäran.