Webbokning- och informationssystem med touchterminal

Xenon's smidiga, lättinstallerade bokningssystem är utvecklat i dialog med 6 idéella grupper som servar medlemmar i Brf SöderTorn i Stockholm, där det varit i drift och finslipats sedan 2004.Webbokningssida.

Xenon bokningssystem kan synkas med Sveriges mest använda elektroniska passersystem så att användare kan öppna bokade lokaler med sina RFID-Tags.

Se bastutemperaturen och starta bastuaggregatet från webbokningssidan. (Tillval).
Webb/SQL
Server
Passersystem

och/eller IP Box


På touchterminaler bokar man utan dator
och de kan fungera som Digitala Anslagstavlor och Elektroniska Trapphustavlor.

Boka med knappsats eller RFID-Tags.

Öppna dörrar, starta maskiner (kräver tillval).
Passersystemet och IP Box kommunicerar via SSL med Webb/Databasservern och kan öppna dörrar, styra utrustning eller vidarebefordra data från olika givare (tillval).